PATOLOGI OG SKYPAT- for helse, naturvitenskap, realisme og fornuft.

Selv om vi i våre dager har oppdaget, funnet eller kommet frem til mange naturvitenskaplige empiriske konklusjoner eller forhold, bygger nærmest alle resultater på “overveiende sannsynlige konklusjoner”, men med usikkerheter og i beste fall trolig opp mot 100 % sannsynlig.

Trolig er nærmest intet eller mulig lite 100% sikkert. For å “sikre” har man i mange år utført reelle vitenskaplige funn, betraktninger og konklusjoner, for å komme så nær den ønskelige100% sikkerheten.

Reel vitenskaplig tilegning gjelder som kjent innen multipple områder.

Selv om dette burde være ett overordnet fornuftig prinsipp, får man inntrykk av at flere og flere personer bruker pseudovitenskaplige innfall, som ofte bygger på pseudovitenskaplige innspill fra såkalte vitenskappersoner (mulig også vitenskappersoner i andre felt-/ fag- områder), “ikke vitenskaplige personer”/ “kvakksalvere”/ forståsegpåere, med “sikkerhet”-tankegang/ tro.

Noen saker blir også nærmest “religøs tro”, “sannheter” med politisk innhold og med gruppepress.

Dette kan også bero på at reell vitenskaplig tilnærming til feltet er er for svak/ vanskelig, eller i våre dager nærmest umulig og mulige konklusjoner kan også kreve lang tid for å komme videre.

Som kjent er det gjennom tidene også vitenskaplige sannheter son er blitt forandret senere.

Det er derfor viktig å forstå reell vitenskap og vi eller andre er ikke en slags GUD”!

 

Gå til:

PATOLOGI

SKYPAT