PTLD noe liknende som funn ved Diffusion Chamber Culture?

Posttransplant lymphoproliferative disease (PTLD) is a well-recognized complication of both solid organ transplantation (SOT) and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT). It is one of the most common posttransplant malignancies.

Er PDLD med celleansamlinger mere utrykk for ansamlinger av haematopoietiske stamcelleaggregater med deres celleetterkommere, noe liknende som ved Diffusion Chamber Culture (bl. a. Benestad og Boyum), fra 1970-80 aarene ? Celleansamling/ form av koloni i milten etter fatal irradiated mouse, fremkommet av pluripotent stam celle.

At dette kan oppfattes som kroppens fremlegg med dannelse av nye stamcellekolonier etter uttalt destruksjon, og IKKE uttrykk for malignitet i begynnelsen?

Se bl. a. boken: Diffusion Chamber Culture, Hemopoiesis, Cloning of Tumors, Cytogenetic and Carcinogenic Assays. Edited by E.P. Cronkite and A.L. Carsten. Springer- Verlag. Berlin Heidelberg New York. 1980.  

Diffusion Chamber Culture