Autopsy

Klinisk eller akademisk obduksjon. 
 
 

Dødsårsak og obduksjoner. C. Alfsen

 

Er obduksjonen død? Jan Kristian Godøy Vårmøtet 2014. Overlege, seksjon for patologi, SØ

"Shaken baby syndrome"/ "Filleristing" (Hvorfor får ikke babyen nakkeskade? Blir dette undersøkt?)

https://www.nrk.no/trondelag/xl/professor-knut-wester-fillerister-fagmiljoet-_-er-meget-kritisk-til-diagnosen-shaken-baby-syndrome-1.14519045