Black hole in space, new theory !

Mikroskopisk bilde fra blodrikt materiale strøket ut på objektglass. Det er ett rusk lengere vekk fra erytrocyttene, og ved fokusering i forskjellige nivåer lager lysbølgene fenomenet med fordypning/ hevelse/ innsugning mot sentrum, i ruskområdet. Rusket forsvinner nærmest ved fokusering i annet nivå, og man kan nærmast se bak rusket. I spase er der jo milliarder og mere, med planeter som man ikke kan se. Lager disse også enkelte steder black hole p.g.a. planet foran området? I space beveger naturligvis legemene seg, noe som ikke foreligger ved vanlig mikroskopering. Hvordan kan man se bak nærmest ett tykt teppe med planeter o.l.? Bølgene går i buer!

Er Black hole således artefakter/ lysartefakter/ bølgeartefakter/ tekniske artefakter og ikke ekte??