KLIMA FARE, Klimahysteriet,Menneskeskapt, Rett/ Feil/ fake- news.

InterAcademy Counsil. Review of the IPCC
 
 
 
 

 

Brev til Statsminister Solberg fra Klimarealistenes Vitenskaplige Råd.

 

 
 
 
 
 

 

Ivar Giaver. Professor emeritus. Norwegian- American physicist. NOBEL PRIZE in Physics in 1973:

 

 

 

BANNED Climate Conference Goes Ahead