History

 
 
 

DNP ÆRESMEDLEM 2015 - Ole Didrik Lærum.

 

GADES INSTITUTT 100 år. Jubileumsforedrag. Årsmøte i den Norske Patologforening, Bergen 9.3.2012. Professor Ole Didrik Lærum.

 

 

Den Norske Patologforening. 50 års jubileum. 1923-1973.

 

 

Den Norske Patologforening. 75 års Jubileum. 1923-1998.

 

 

Rettsmedisinsk Institutt 50 år. Professor Jon Lundevall.

 

 

Ledere i Patologforeningen.

 

Noen kjente norske patologer

Ole Didrik Lærum

Olav Hilmar Iversen  

Leif Kreyberg 

Fredrik Georg Gade

Jan Vincents Johannessen 

Gerhard Henrik Amauer Hansen

Norske patologer i internasjonalt historieverk. Den norske patologforening.

"Jeg kunne blitt astronom". Om avdelingssjef/ avdelingsoverlege Ying Chen. Avdeling for patologi. Oslo universitetssykehus. Hentet fra Tidsskrift for den Norske Legeforening. 2015. .

 

Utland

100 Jahre Hautklinik | Heidelberg

Albert Bernard Ackerman 1936 2008. Dermatopathology