Lyme disease Flått Skaumann

Ixcodes ricinus Borrelia

Pathology SkyPat Tønsberg  NORWAY

Go to main site

 

Omstridte lidelser. Marit Moe Disteler Veileder: Annick Prieur. Masteroppgave ved institutt for kriminologi og rettssosiologi / juridisk fakultet 2012-vår UNIVERSITETET I OSLO 08.05.2012

 

Final Lecture German Borreliosis Society Alan B MacDonald Lecture March 11 2016. A 40 minute lecture covering Infectious Forms of Alzheimer's disease.Granules of the Granulovacuolar Bodies are living granular Borrelia inside of neurons and Glial cells which are labelled for death.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Flåttmidden (Den klassiske: Ixodes ricinus, 8 ben) er trolig det farligste dyr for mennesker i Norden! Livssyklus: egg, larve, nymfe og voksen. Nymfene smittes fra mus. Noen mikrober: 1. Borreliose. Minst fem arter av Borreliaarten. Hyppigst Borrelia burgdorferi. Ofte rødt utslett/ ring rundt bittet. Mikrobene kan gå i dvale! Ny art: Borrelia miyamotoi. "Ikke utslett". 2. TBE (Tick-borne encephalitis). Hjernebetennelse. Vaksine! 3. Rickettsia helvetica. Bakterien kan gi hjerterytmeforstyrrelse. 4. Neoehrlichia mikurensis. Bakterien kan gi influensaliknende symptomer og blodpropp (ofte). 5. Bartonella henselae. Bakterien fra flått til katt til menneske. Hjerteklaffbetennelse, hjernehinnebetennelse. 6. Babesia. Parasitt- likner på malaria. Ødelegger blodlegemer. Ofte hos hunder og kveg. I mikroskop: Maltese crosses in erythrocytes.

I helsevesenet er der stor uenighet om hvordan man skal behandle pasientene som er angrepet av borrelia. Det offentlige helsevesen er restriktiv med å utøve lengere penicillinbehandlig, mulig dette uten skikkelig vitenskaplig vurdering!

Hvordan man påviser borrelia er også uklart/ usikkert. Det finnes for dårlige påvisningsmetoder!

Trolig vet man ennå for lite om påvisning av borrelia og også om behandlingsopplegg.

Borreliabakterien går ofte over i cysteform ("spheroplast"), som trolig kan være vanskelig å angripe med medikamenter.

Tenk på: Det tok f.eks. lang tid før man kunne påvise TBC-bakterien, Denne bakterien har langsom intermiterende metabolisme, og her mot denne bakterien bruker man langtidskombinasjon av medikamenter. Selv om man mener at borrelia er sensitiv for kortidsbehandling med penicillin, kan mulig langtidsbehandling/ kombinasjon av medikamenter være riktig i en del tilfeller, når bakteriene er såpass spesielle (se også trippelbehandling ved helikobakterpåvisning i magesekk- mot mavesår. Les historien!).

Leger må ikke være så skåsikre!! Historien har flere ganger vist at det var feiloppfattning på et tidligere tidspunkt!