Mesotheliom.

Kreft i lungehinnen/ plaura- sterkt fortykket.

Tidligere trolig utsatt for asbest + røyking.

 

Surgical Pathology Dissection: An Illustrated Guide, Second Edition. William H. Westra, M.D., et al. SPRINGER