July 8, 2020
Uncategorized

Kulden dreper stadig flere. 9 DESEMBER 2018. Jan Herdal.

Jan Herdal:

Kulden dreper stadig flere

9 DESEMBER 2018

Dødeligere vinter i UK

Overdødelighet vinterstid (1980-2013) i 30 europeiske land (i prosent).

Signifikant økning i alle regioner i vintersesonger 2017/18

Publisert 7. desember 2018

I vintersesongen 2017/2018 var det i England og Wales en overdødelighet på 50 100 dødsfall i forhold til resten av året, ifølge fersk statistikk som er lagt fram av det britiske statistikkontoret, ONS. Det er det høyeste tallet siden vinterhalvbåret 1975/1976.

____________________________________________________________________________

Innlegget er hentet fra oljekrisa.no

____________________________________________________________________________

Økningen var signifikant i alle regioner, men høyest i Wales. Vinterdødeligheten var høyest for kvinner og eldre over 85 år. Den ble likevel doblet for menn i alderen 0-64 år i forhold til året før. Over en tredel av dødsfallene skyldtes sykdom i luftveiene.

Statistikerne mener den høye overdødeligheten i fjor skyldtes utbredt influensa, lav effektivitet av influensavaksinen og en kaldere vinter enn vanlig. Selv om en ineffektiv vaksine var en viktig faktor, er tallene en påminnelse om at kulda dreper.

Mer interessante er likevel antall dødsfall om sommeren. Dødsraten i juni og juli, da landet ble rammet av en hetebølge, var praktisk talt identisk med det femårige gjennomsnittet, 1281 dødsfall mot gjennomsnittet på 1279 dødsfall. Det er en sterk indikasjon på at hetebølger knapt nok har innvirkning på dødsraten i England og Wales.

Det forhindrer ikke politikerne og BBC i å advare mot 7000 varmerelaterte dødsfall innen 2050.

Det er britene som har satt dette spørsmålet på dagsordenen, men alle land har til dels langt høyere dødsrater om vinteren enn om sommeren, en indikasjon på at dagens klima er noe kjøligere enn optimalt for menneskekroppen.

Blant 30 land lå faktisk UK bare på 6. plass i Europa med 18,6 prosent høyere dødelighet vinterstid i perioden 1980-2013. Malta var på topp med 29,4 prosent, deretter følger Portugal, Kypros, Spania og Irland. Nederst på lista er Finland, Island og Slovakia med 8-9 prosent. Sverige er på 14. plass med 13,3 prosent, Danmark har 12,2 og Norge 12,1 i denne oversikten.

Energifattigdom og manglende mulighet til å varme opp boligen er en viktig faktor som gjør den kalde årstid mer helsefarlig enn den varme. Med raskt økende energipriser er det grunn til å tro at denne faktoren blir stadig alvorligere.