Flått

Flått. Skaumann. Ixcodes ricinus. Borrelia.

Flåttmidden (Den klassiske: Ixodes ricinus, 8 ben) er trolig det farligste dyr for mennesker i Norden!

Livssyklus: egg, larve, nymfe og voksen. Nymfene smittes fra mus. Noen mikrober: 1. Borreliose. Minst fem arter av Borreliaarten. Hyppigst Borrelia burgdorferi. Ofte rødt utslett/ ring rundt bittet. Mikrobene kan gå i dvale! Ny art: Borrelia miyamotoi. “Ikke utslett”. 2. TBE (Tick-borne encephalitis). Hjernebetennelse. Vaksine! 3. Rickettsia helvetica. Bakterien kan gi hjerterytme-forstyrrelse. 4. Neoehrlichia mikurensis. Bakterien kan gi influensaliknende symptomer og blodpropp (ofte). 5. Bartonella henselae. Bakterien fra flått til katt til menneske. Hjerteklaff-betennelse, hjernehinne-betennelse. 6. Babesia. Parasitt- likner på malaria. Ødelegger blodlegemer. Ofte hos hunder og kveg. I mikroskop: Maltese crosses in erythrocytes.I helsevesenet er der stor uenighet om hvordan man skal behandle pasientene som er angrepet av borrelia.

Det offentlige helsevesen er restriktiv med å utøve lengere penicillin-behandlig, mulig dette uten skikkelig vitenskaplig vurdering!Hvordan man påviser borrelia er også uklart/ usikkert. Det finnes for dårlige påvisnings-metoder!Trolig vet man ennå for lite om påvisning av borrelia og også om behandlings-opplegg.Borrelia-bakterien går ofte over i cysteform (“spheroplast”), som trolig kan være vanskelig å angripe med medikamenter.Tenk på: Det tok f.eks. lang tid før man kunne påvise TBC-bakterien, Denne bakterien har langsom intermiterende metabolisme, og her mot denne bakterien bruker man langtids-kombinasjon av medikamenter. Selv om man mener at borrelia er sensitiv for kortids-behandling med penicillin, kan mulig langtids–behandling/ kombinasjon av medikamenter være riktig i en del tilfeller, når bakteriene er såpass spesielle (se også trippel-behandling ved helikobakter-påvisning i magesekk- mot mavesår. Les historien!).Leger må ikke være så skåsikre!!

Historien har flere ganger vist at det var feiloppfattning på et tidligere tidspunkt!