08/17/2022

UVISS

Verdens sjeldneste sykdom!!

https://patologi.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/sjeldneste-sykdom.pdf

 

Geografi og Patologi. Olav Hilmar Iversen (1923 – 1997)

https://patologi.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/iversen.pdf

 

 

 

Kaller ME en motediagnose. VG.

Kronisk tretthetssyndrom (CFS)

Utbrenthet

ME (Myalgisk encefalopati)

Kronisk soppinfeksjon

Amalgamsyke

Borreliose?

Whiplash

Fibromyalgi

Matintoleranse? Laktoseintoleranse?

Multippel kjemisk hypersensitivitet (MCS)

Electrical sensitivity

Og flere!

https://www.vg.no/i/MRBkjK?utm_source=kopierlink&utm_content=deleknapp&utm_campaign=bunn