11/29/2022

PATOLOGI

Samling profesjonell forskningsbasert fakta og senter, med nyheter innen patologi, medisin og helse m.m. Humor.

Vev Celler Mikroskop Immunhistokjemi Genetikk

REAL SCIENCE CORONA  VIRUS FLÅTT BRUNSNEGLE PARASITTER  OG MERE

Hvis du vil ha mere informasjon så gå til MENU på siden og til linken/ linkene nedenfor!!!!!!

PATOLOGI hovedside, også med rik MENU: https://www.skypat.no/pathology Hovedside om patologi!

 Reklamene som du ser på sidene kan bare dekke en liten del av driftskostnadene, men bare hvis du er så snill å klikke på annonser!!!!!

For deg skjer ingenting!

Da kommer det inn til den tekniske side et par kroner til litt dekning av utgiftene. Tusen takk!     

On the second Wednesday in November, International Pathology Day offers a platform for pathology and laboratory medicine services to address global health challenges.

International Pathology Day:

Wednesday 15th November 2017

Wednesday 14th November 2018

Wednesday 13th November 2019

Wednesday 11th November 2020

Wednesday 10th November 2021

Wednesday 9th November 2022

Wednesday 8th November 2023

Wednesday 13th November 2024

Wednesday 12th November 2025

Over 150 år med akademisk patologi i Norge!
Emanuel Fredrik Hagbert Winge.1ste professor i patologi
20. sept. 1866

Den norske patologforening https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/den-norske-patologforening/

“Det meste fra og med 2011”   https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/den-norske-patologforening/aktuelt/

The Norwegian Society of Pathology.         

  Den Norske Patologforening (DNP) fyller 100 år 2023, og 17. og 18. november 2023 blir dette feiret på Grand Hotell, Oslo!

                                                                                                           100 års Jubileum i 2023 ! Det er ønskelig med inntekter fra sponsorer!

                                                                                                     Hvis du eller firma vil være med som sponsorer så ta kontakt med foreningen!

Free/ gratis  pdf- download av bøker, bl.a. innen patologi fra:  https://www.pdfdrive.com/

PDF Drive is your search engine for PDF files. As of today we have 80,137,653 eBooks for you to download for free. No annoying ads, no download limits, enjoy it and don’t forget to bookmark and share the love! 

Hentet fra det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo: Mediearkiv/ Medieserver (videoer medisin mp4)

 Mediearkiv for ekstern e-læring:  https://www.med.uio.no/studier/ressurser/elaring/mediearkiv/Medieserver/

Medical Professionals news and the latest information about Cancer:

News:  MAYO CLINIC CANCER    https://www.mayoclinic.org/medical-professionals/cancer/news

Meget Rikt Arkiv:

ARCHIVES of Pathology & Laboratory Medicine                           https://meridian.allenpress.com/aplm

PathologyOutlines.com find pathology information fast  https://www.pathologyoutlines.com/

The Internet Pathology Laboratory for Medical Education (The University of Utah):  https://webpath.med.utah.edu/

Pathology of HIV/ AIDS 32nd Edition by Edward C. Klatt, MD 2021 PDF :  https://webpath.med.utah.edu/AIDS2021.PDF

 

Samme bakgrunn/ utgangspunkt, men forskjellig synsutrykk. Historien er derfor også viktig for å vurdere og forstå vitenskaplig funn!

 

   My Chromosome   Chromosome-part-El

Given from prof. Bernd Walter Scheithauer (1946-2011),

Mayo Clinic, Rochester.  

Much larger collection of Pathology and Facts:         https://www.skypat.no/pathology/

Newly discovered “don’t eat me” signal shows potential for ovarian and triple-negative breast cancer treatment

 

THE STEM CELLAR

The Official Blog of CIRM, California’s Stem Cell Agency

https://blog.cirm.ca.gov/tag/dont-eat-me-signal/

Dette er verdens mest spektakulære mikrobilder. Aftenposten

https://www.aftenposten.no/viten/i/XQM8n/dette-er-verdens-mest-spektakulaere-mikrobilder

Statens helsetilsyn 2-99 Patologifaget i det norske helsevesen

https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/utredningsserien/patologifag_norsk_helsevesen_ik-2682.pdf

 

Søk medisinske artikler: PubMed (National Library of Medicine)   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

 

Shimizu´s Textbook of Dermatology Fin oversikt og mye informasjon om hud/ skin.

Shimizu`s Textbook of Dermatology

Thyroid Pathology. Zubair W. Baloch and Virginia A. LiVolsi

Thyroid Pathology

Thyroid-TBS2-Bedard-Symposium-London-FINAL-VERSION-HANDOUT-AUGER-F1

Thyroid Cytopathology – Recent Advances

Hva er virus? Forskning.no

Levende eller døde?

Hva er egentlig et virus? Forskersonen.no

What Bacteria Do When They Get Sick!

frontiers

Maligne celler – celleprøvetaking fra cervix.

Oslo, Norge — Soloppgang, solnedgang og månetider i dag:

https://www.timeanddate.no/astronomi/sol-maane/norge/oslo

 

Gå også til flere egne lenker – links:

1  PATOLOGI. Lenke helt fra 1996. Første i Nord-Europa (Nå 25 år) : https://www.patologi.com

eller  http://patologi.no

2  SKYPAT: https://www.skypat.no

3  FINNMEST finn “Finnmest finn alt”: https://www.skypat.no/finnmest

4  TVILER Sannhet Usikkerhet: https://www.skypat.no/tviler

5  SKYPAT wordpress. Mye om klimaet vær: https://www.skypat.no/wordpress

6  PATOLOGI Pathology. Hoved patologisamling. Meget rik faktasamling om patologi og tilgrensende emner. NYHETER :  https://www.skypat.no/pathology

KLIMATSANS

Sans och vett med fakta och logik om klimatet.

https://klimatsans.com/

ONLINE LIBRARY  HISTOPATHOLOGY 

WILEY https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652559

 

Coronavirus!

 BRUK AV MUNNBIND! Tidlig i pandemien:

Hvorfor bruke munnbind i Norge? (Myndighetene nøler)

Ikke alle forstår dette!!!

(Til og med overordnede administrative personer i sykehusvesenet har gitt uttrykk for at det ikke er nødvendig bruk av munnbind for personer som ikke har nær pasientkontakt – dette gjelder f.eks. personer innen patologifaget)

Nå blir det kanskje anbefaling med munnbind når du er tett på andre mennesker – dette for ikke eventuelt å smitte andre!!

“Du kan jo ikke vite om du kanskje har covid-19”.

 MEN:

Hva med deg selv!

Er ikke munnbindbruk til hjelp/ beskyttelse for deg!

Joda:

Hvorfor bruker f.eks. patologene/ ansatte på en avdeling for patologi munnbind???

”Her smitter jo ikke personene materialet/ liket!” (Se ovenfor)

Jo:  Munnbind hjelper de ansatte nærmest til ikke å få ukjente partikler/ bakterier/ sopp/ prioner/ virus o.l. inn i munn og luftveier, og ansatte kan unngå alvorlige sykdommer.

Ved svært farlige ”infeksjonssykdommer” som f.eks. Creutzfeldt-Jakobs sykdom (CJS), HIV og Covid-19må, må ansatte beskytte seg enda bedre med å ha på seg spesielt fullt verneutstyr og verneopplegg på avdelingen.

Nærmest ingen i verden har obdusert døde personer med coronavirus p.g.a. smittefaren!

( Generelt er vevsmateriale fra pasienter til pasientdiagnosefastsetting fomalinfiksert og nok oftest ikke direkte ”smitteførende”)

 

https://www.vg.no/spesial/2020/corona/

VGs CORONAVIRUSET

LIVE

NORGE

VERDEN

NORDEN

FIN side/ Link fra VG! 

Nærmest de 2 første  autopsier i verden angående  covid-19:  

COVID-19 Autopsies, Oklahoma, USA
Lisa M. Barton, MD, PhD,1
Eric J. Duval, DO,1
Edana Stroberg, DO,1
Subha Ghosh, MD,2
and
Sanjay Mukhopadhyay, MD3,

aqaa062

PathologyOutlines.com, Coronavirus disease 2019 (COVID-19):

https://www.pathologyoutlines.com/topic/lungnontumorcovid.html

 

Histopathologic Changes and SARS-CoV-2 Immunostaining in the Lung of a Patient With COVID-19 FREE

https://annals.org/aim/fullarticle/2763174

OSLO, NORWAY 2020     

PATOLOGI OG SKYPAT- for helse, naturvitenskap, realisme og fornuft.

Selv om vi i våre dager har oppdaget, funnet eller kommet frem til mange naturvitenskaplige empiriske konklusjoner eller forhold, bygger nærmest alle resultater på “overveiende sannsynlige konklusjoner”, men med usikkerheter og i beste fall trolig opp mot 100 % sannsynlig.
Trolig er nærmest intet eller mulig lite 100% sikkert. For å “sikre” har man i mange år utført forsøk, vurdert reelle vitenskaplige funn, betraktninger og kommet til konklusjoner, for å komme så nær den ønskelige 100% sikkerheten.
Reel vitenskaplig tilegning gjelder som kjent innen multippe områder.
Selv om dette burde være ett overordnet fornuftig prinsipp, får man inntrykk av at flere og flere personer bruker pseudovitenskaplige innfall, som ofte bygger på pseudovitenskaplige innspill fra såkalte vitenskappersoner (mulig også vitenskappersoner i andre felt-/ fag- områder), “ikke vitenskaplige personer”/ “kvakksalvere”/ forståsegpåere, med “sikkerhet”-tankegang/ tro.
Noen saker blir også nærmest “religiøs tro”, “sannheter” med politisk innhold og med gruppepress.
Dette kan også bero på at reell vitenskaplig tilnærming til feltet er er for svak/ vanskelig, eller i våre dager nærmest umulig og mulige konklusjoner kan også kreve lang tid for å komme videre.
Som kjent er det gjennom tidene også vitenskaplige sannheter son er blitt forandret senere.
Det er derfor viktig å forstå reell vitenskap og vi eller andre er ikke en slags GUD”!
Gå til:
PATOLOGI: patologi.com eller patologi.no

SKYPAT : skypat.no

WordPress: Blogg2

Vanskelig med “sikkerhet/ skråsikkerhet”! Tolkninger. Bias!

Selv om mikroskopering er en gammel teknikk, er tolkningen av mikroskopbildene ofte gullstandard for sykdomsprosessen. Det foreligger enorm informasjon i de mikroskopiske bildene.

Som kjent kan man si at hva du ser i verden med dine øyne og også ved hjelp av mikroskop gjelder:

DET VANSKELIGSTE AV ALT ER Å SE DET SOM LIGGER RETT FORAN ØYNENE DINE!

Was ist das Schwerste von allem? Was dir das Leichteste dünket. Mit den Augen zu sehn, was vor den Augen dir lieget. Quelle: Xenien aus dem Nachlaß 45 (Johann Wolfgang von Goethe).

Det har kommet mange andre sofistikerte medisinske apparater og undersøkelsesmetoder i helsevesenet for å stille pasientdiagnoser for behandling, men en del gir ikke resulteter eller tolkningsforhold som er forenlig med den virkelige gullstandard- selv om helsepersonell mener dette.

Man kan delvis si:”A fool with a tool is still a fool”

Dessverre hører ofte en person bare på hva han tror han forstår (Goethe).

DIAGNOSE.

Innen forskjellige områder forsøker man ofte å stille diagnoser, særlig innen medisin. Man tenker at en diagnose har noe felles og ensartethet for den avgitte diagnose, og at man således kan sette diagnosen i en “bås”.

I ytterste konsekvens og hvordan man definerer diagnoser, kan det derfor bli relativt få eller nesten uendelig med diagnoser. Imidlertid praktisk setter man ofte flere fellestrekk i en diagnose.

I medisin stiller man diagnoser, også med tanke på at en viss behandling har vist seg å passe til diagnosen. Om denne tankegangen er helt riktig/ den beste, eller om “hendelser- behandling” burde vært vurdert på en annen måte er uvisst.

PROGNOSE

Prognose inneholder mye emperi 
(sannsynlig- erfaring) og bygger mye på skjønnsmessig vurdering og statistisk materiale/ analyser/ vurderinger. Det gjelder forutsigelse / avansert spådom. Å avgi vitenskaplige prognoser er vanskelig/ er mer eller mindre sikre/ usikre.

F.eks. innen “klima- endring” mener endel at man går mot en “varmere verden”, mens andre mener man går mot en “kaldere verden”/ istid (søk på Google: mot ny istid). Alt bygger på prognoser/ fremtid.

Innen medisin gjelder stort sett prognose for større grupper med en diagnose, men ikke tydelig for en enkeltperson med diagnosen!

De laanske sannheter!     Tirsdag, 19. januar 1999.

  Strukturer er rom/ geografi

   Delene i strukturforandringene kan relativt bare fjerne seg eller nærme seg

   Noe er, og tankene registrerer dette.

   Det fins små- og store- sykliske svingninger

   Kaoset er også organisert, og intet er helt tilfeldig

   Alt innvirker mer eller mindre på hverandre

   Det eksisterer også ikke- struktur

   Alt har sitt rekkefølge

   Tiden består av/ kan ikke registreres i form av strukturforandringer

   Tiden står ikke stille, men tidsrettningen er ukjent og kan ikke bedømmes

   Tidsoppfatningen er psykologisk betinget

   Hva som skjer kan ikke avgjøres i “nuet”

   Etikk må sees i forhold til kultur, sted og tid.

   Alt kan ikke uttrykkes i ord.

   Ingen har den samme oppfatning.

   Det går ikke an å være alene.

   Det som er, er ikke det normale og intet er normalt, men alt relativt.

   Det fins bare relativt rettferdighet og intet er egentlig rettferdig.

   Samfunnet er ikke klokt.

   Alt er ikke mulig- og alt kan ikke skje.

   Snøen kommer nok også i år- Økende snømengde!

   Noe om Kuldesjokk i den senere tid!!!

   Hva med “Klimafolkets” ønske om 2 graders reduksjon?

   Hvordan vil de at klimaet/ været skal være?

   Hver gang det er fint vær og varme om sommeren er det klimaet som har skyld, men når det er ekstremt kalt hører vi ikke fra “folket”- mulig de mener det bare er værforhold.

   Er det ønskelig med 2 graders reduksjon for Norge? Hvordan blir været da, og er “folket” da fornøyd med “riktig” vær? Har de “forsket” på dette? Troen er sterk!

   “Kulde tar mer liv enn varme”.

   Husk også at CO2 er helt nødvendig for bl. annet “grønn vekst” og ikke er en gift!

   (Ordet ekstremvær er mulig ikke det du forbinder med ekstrem. Se definisjonen  som er utarbeidet av Meterologisk Institutt. “Meteorologisk institutt utsender ekstremvarsler når været kan utgjøre en fare for liv og verdier dersom det ikke igangsettes forebyggende tiltak”. https://no.wikipedia.org/wiki/Ekstremv%C3%A6r

   Sjokk-kulde på Kanariøyene, snøkaos i Spania. VG 2009.

   https://www.vg.no/forbruker/reise/i/zLlbQ5/sjokk-kulde-paa-kanarioeyene-snoekaos-i-spania

    

   Kulden tar liv og skaper kaos i Europa. VG 2012  https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/g5kxL/kulden-tar-liv-og-skaper-kaos-i-europa

   Venter Sibir-kulde i Sør-Norge Yr 2018  https://www.yr.no/artikkel/venter-sibir-kulde-i-sor-norge-1.13931139

   Enorme mengder snø:

                https://www.nrk.no/innlandet/enorme-mengder-sno-_-stor-fare-for-varflaum-1.14990055

   Snøstorm i Sahara.Det hadde ikke snødd siden 1979. Nå har det snødd tre år på rad. Aftenposten 2018.  https://www.aftenposten.no/verden/i/9mEpjl/snoestorm-i-sahara-det-hadde-ikke-snoedd-siden-1979-naa-har-det-snoedd-t

   Spania lammet av det verste snøværet på tiår. abcnyheter 2021  https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/01/08/195731712/spania-lammet-av-det-verste-snovaeret-pa-tiar

   Gsl Rutgers University      Globel Snow Lab

   https://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_seasonal.php?ui_set=namgnld&ui_season=4

   Snømengden i verden er stigende!

   Gsl Rutgers University Global Snow Lab

   https://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_seasonal.php?ui_set=nhland&ui_season=1

   THE CO2 COALITION

   The CO2 Coalition is an independent, non-profit organization that engages in informed, dispassionate discussion of how our planet will be affected by COreleased from the combustion of fossil fuel and other sources. Available scientific facts have persuaded Coalition members that additional CO2 will be a net benefit. Consider the ancient motto of Britain’s prestigious Royal Society—nullius in verba, “don’t take anyone’s word for it,” or more simply, “see for yourself.”

   https://co2coalition.org/frequently-asked-questions/

   Nå kommer vaksinene. Håper dette vil hjelpe befolkningen.

   Det ser imidlertid ut til at vaksineringen går noe sakte. Se VG

   CORONA­VIRUSET VG

   Fordelte og satte vaksinedoser i Norge

   https://www.vg.no/spesial/corona/vaksinering/norge/#kart

   Mye om Coronaviruset i Norge/ Verden  VG: https://www.vg.no/spesial/corona/

    

    

    

    

    

     Alt innhold på https://www.skypat.no/pathology er egentlig beregnet til internt bruk av/ for eier. Copyright © SkyPat 1996 – © –  Det foreligger ikke ansvar for opphav, innhold o.l. fra eksterne nettsider/ lenker eller sider/ innhold o.l. på https://www.skypat.no/pathology og eiers andre lenker. Bruk utenom av andre personer gjøres på eget ansvar. Vær Varsom- plakatens regler for god presseskikk følges mulig ikke. Enighet i  alle linker og sider trenger ikke å være tilstede! All rights reserved!

   Mine Lenker:

   Overveiende om PATOLOGI:

   1.PATOLOGI hovedside, med rik MENU Hovedside i patologi: https://www.skypat.no/pathology

   1. PATOLOGI wordpress. Mere om bl. a. patologi : https://www.patologi.com/wordpress
   2. PATOLOGI. Lenke helt fra 1996. Første i Nord-Europa (Nå 26 år) :https://www.patologi.com  eller  http://patologi.no
   3. SKYPAT Annen patologiside/ klima: https://www.skypat.no

   Overveiene om KLIMA – KLIMAHYSTERI – Fakta:

   1. SKYPAT wordpress. Mye om klimaet vær: https://www.skypat.no/wordpress

   Annet FAKTA:

   1. FINNMEST finn “Finnmest finn alt”: https://www.skypat.no/finnmest
   2. TVILER Sannhet Usikkerhet: https://www.skypat.no/tviler

   All rights rights reserved        Copyright © SkyPat 1996 – ©