PATOLOGI

Samling profesjonell forskningsbasert fakta og senter, med nyheter innen patologi, medisin og helse m.m. Humor.

REAL SCIENCE CORONA  VIRUS FLÅTT BRUNSNEGLE PARASITTER  OG MERE

Hvis du vil ha mere informasjon så gå til MENU på siden og til linken/ linkene nedenfor!!!!!!

NYE INNLEGG LIGGER UNDER BLOGG I MENUEN

 Reklamene som du ser på sidene kan bare dekke en liten del av driftskostnadene,

men inntekter fra reklamene kommer bare inn hvis du er så snill å klikke på disse!!!!

For deg skjer ingenting!

Vev Celler Mikroskop Immunhistokjemi Genetikk

 

Two basic points: 1. Not all cancers progress & 2.) Cancer survival statistics can be very misleading. [March 2018 keynote at The United States and Canadian Academy of Pathology in Vancouver, BC]

Digital patologi – Siemens Healthineers Norge

AI-klar plattform med fleksibel, robust og skalerbar arkitektur. Bygget for å støtte patologens arbeidsflyt og fulldigital diagnostikk.

https://www.siemens-healthineers.com/no/digital-health-solutions/digital-patologi

Multi-year agreement will power 100% digitization of Uppsala’s clinical workflow and future AI integrations

https://proscia.com/press-releases/uppsala-university-hospital-selects-proscia-to-deliver-full-scale-digital-pathology-adoption/

UPPSALA, Sweden & PHILADELPHIA, PA – February 3, 2022 – Proscia®, the leader in digital and computational pathology solutions, and Uppsala University Hospital, Sweden’s oldest university hospital, today announced a multi-year agreement to fully digitize the region’s pathology workflows. The division of Laboratory Medicine at Uppsala University Hospital has selected Proscia’s Concentriq® Dx digital pathology solution for full-scale digitization and future deployment of AI applications in routine operations at scale, empowering the region’s pathologists to drive increased quality and productivity gains and unlock hidden insights to better inform patient care.

The widespread adoption of digital pathology is enabling laboratories to push past the limitations of traditional pathology practices. As laboratories adopt digital pathology, they must leverage a complex ecosystem of hardware and software solutions that each play a key role in the pathologist’s workflow. These laboratories are now recognizing that practicing digital pathology at scale requires an open approach grounded on broad interoperability to centralize critical data and routine operations. Uppsala University Hospital selected Proscia for its novel ability to empower the modern laboratory with its enterprise-class platform that addresses current and future requirements, strategically improves decision-making, drives new discoveries, and accelerates medical breakthroughs.

Proscia’s technology will drive Uppsala’s modernization efforts and its goal of becoming completely digitized. The technology will support the region in achieving widespread, seamless integration with leading scanners, laboratory information systems, and image analysis applications. Proscia’s Concentriq will equip the clinical pathology lab at University Hospital with streamlined and intuitive workflows that ensure secure, remote access to cases and images.

“Uppsala University Hospital is propelled by its vision to become the leading university hospital creating the most value for its patients,” said professor emerita Irina Alafuzoff, Senior Consultant in Neuropathology, part of the laboratory medicine division at Uppsala University Hospital. “As we strive to advance our region to a digitized future, our working group including several pathologists, biomedical analysts, and representatives with IT expertise, evaluated multiple enterprise solutions and selected Proscia for its highly nimble and knowledgeable approach to computational pathology. We are confident that Concentriq’s scalable and open platform will drive us to the forefront of innovation as we work to empower the future of our laboratories.”

Proscia’s Concentriq digital pathology platform is a robust, end-to-end solution for connecting distributed teams, data, and applications across the global enterprise. The flagship software is used by leading laboratories and health systems, as well as 10 of the top 20 pharmaceutical companies. With Concentriq, laboratories can tap into the interoperability and scalability required to achieve streamlined, reliable operations for pathologists and enhanced outcomes for patients.

“We are thrilled about the opportunity to invest in the Nordic region’s digitization efforts and honored to have been selected as Uppsala’s solution to achieve full digitization by 2024 and elevate the region as a center of excellence,” said David West, CEO, Proscia. “We look forward to helping Uppsala shift its pathology standard of care to a data-driven discipline and optimize their laboratory operations to drive rapid innovation within the field of pathology.”

About Region Uppsala

Region Uppsala has about 380,000 residents, of which about 227,000 reside in Uppsala municipality. The most important task for Region Uppsala is to provide the people in the county with good health and medical care: from highly specialized healthcare to cultural activities, from the large university hospital in Uppsala to the small healthcare centre in Almunge. 

About Proscia

Proscia is a software company that is accelerating pathology’s digital transformation to change the way we understand diseases like cancer. Its Concentriq digital pathology platform and powerful AI applications are advancing the 150-year-old standard of research and diagnosis toward a data-driven discipline, unlocking new insights that accelerate discovery, improve patient outcomes, and fulfill the promise of precision care. Leading diagnostic laboratories and over 10 of the top 20 pharmaceutical companies rely on Proscia’s software each day.

Hentet fra ChatGPT (ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) is a chatbot launched by OpenAI ):

Hvorfor bruker man histopathology

Histopathology er en viktig teknikk i diagnostikk og behandling av sykdom. Det brukes til å undersøke vevprøver fra en biopsi eller et vevsstykke som er fjernet under en kirurgisk operasjon for å identifisere sykdommer eller forstyrrelser i kroppen.

Fordelene med å bruke histopathology inkluderer:

 1. Diagnostisering av sykdommer: Histopathology hjelper leger med å identifisere ulike sykdommer ved å undersøke vevstrukturer og celler.
 2. Behandlingsplanlegging: Informasjonen som er innsamlet gjennom histopathology kan hjelpe leger med å utarbeide en mer nøyaktig behandlingsplan for pasienten.
 3. Evaluering av effektiviteten av behandling: Histopathology kan brukes til å vurdere effekten av behandling ved å sammenligne vevprøver før og etter behandling.
 4. Forskning og utvikling: Histopathology bidrar også til forskning og utvikling av nye behandlinger ved å gi en bedre forståelse av sykdomsprosessen og vevsskade.

Alt i alt er histopathology en nødvendig teknikk for å støtte medisinsk diagnose og behandling, og det bidrar til en mer nøyaktig og effektiv behandling av sykdommer.

Er det negative sider ved screening av livmorhalskreft?

Ja, det er noen negative sider ved screening for livmorhalskreft, inkludert:

 1. Feilpositive resultater: Screening kan resultere i feilpositive resultater, noe som kan føre til unødvendige bekymringer og ytterligere undersøkelser.
 2. Overdiagnostikk: Screening kan også føre til overdiagnostikk, hvor sykdommer oppdages som aldri ville ha blitt en helseproblemer for den enkelte personen.
 3. Overbehandling: Overdiagnostikk kan også føre til overbehandling, hvor folk behandles for sykdommer som ikke nødvendigvis trenger behandling.
 4. Risiko for skade: Noen screeningstester, for eksempel kolposkopi, kan resultere i mindre skader på livmorhalsen.
 5. Kostnad: Screening for livmorhalskreft kan være dyrt, spesielt for folk som ikke har god helseforsikring.

Alt i alt er det viktig å veie opp fordelene og ulempene ved screening for livmorhalskreft, og å diskutere mulige risikoer og fordeler med legen din for å bestemme om screening er riktig for deg.

Er det negative sider ved screening av mammakreft og angi forfattere med dette synet, og også med https?

Ja, det er noen negative sider ved screening for brystkreft, inkludert:

 1. Feilpositive resultater: Screening kan resultere i feilpositive resultater, noe som kan føre til unødvendige bekymringer og ytterligere undersøkelser.
 2. Overdiagnostikk: Screening kan også føre til overdiagnostikk, hvor sykdommer oppdages som aldri ville ha blitt en helseproblemer for den enkelte personen.
 3. Overbehandling: Overdiagnostikk kan også føre til overbehandling, hvor folk behandles for sykdommer som ikke nødvendigvis trenger behandling.
 4. Risiko for skade: Noen screeningstester, for eksempel mammografi, kan resultere i mindre skader på brystvevet.
 5. Kostnad: Screening for brystkreft kan være dyrt, spesielt for folk som ikke har god helseforsikring.

Flere forfattere har skrevet om negative sider ved screening for brystkreft, inkludert Dr. H. Gilbert Welch, en epidemiolog og forfatter av bøkene “Overdiagnosed: Making People Sick in the Pursuit of Health” og “Less Medicine, More Health”.

Det er også flere artikler og rapporterer om negative sider ved screening for brystkreft som kan finnes via en enkel online søk. For eksempel, denne artikkelen fra “The Guardian”: https://www.theguardian.com/science/sifting-the-evidence/2015/oct/15/breast-cancer-screening-overdiagnosis-overtreatment.

Regenerate response

PATOLOGI hovedside, også med rik MENU: https://www.skypat.no/pathology Hovedside om patologi!

 

Hentet fra NRK:

Skal lagre pasientdata i amerikansk sky

 Pasientdataene til Helse Sørøst – altså data fra halvparten av alle nordmenn – skal bli lagret i en amerikanskeid sky-løsning.

EU-reglene sier at opplysningene må beskyttes slik at de ikke kan utleveres til land utenfor Europa.

Datatilsynet håper en avtale mellom EU og USA er på plass i løpet av høsten, men det er høyst uklart om de klarer å få det til.

Helse Sør-Øst vil sende pasientdata til skylagring hos et amerikansk firma. Det er ikke lov å sende pasientdata utenfor EUs område og Norge følger EU. Men Helse Sør-Øst argumenterer med at det kan komme en avtale mellom EU og USA til høsten, hvis ikke gjør det likevel ikke noe for amerikanerne har ingen grunn til å gå inn i norske pasientdata.

Det er et argument som vil gjøre mange personvernregler overflødige.

Helse Sør-Øst begrunner skyløsningen med at de vil rasjonalisere driften slik at staben kan konsentrere seg om arbeidet og ikke registrering av pasientene.

På sykehusene legger man vekt på å behandle pasientene for riktig lidelse. Det er uklart hvordan digitalisering vil øke effektiviteten.

Egne bemerkninger:

Før hadde helsevesenet/ alle involverte/ ansatte i Norge taushetsplikt angående pasientdata/ pasientjournal.

Mulig  på grunn av  datainføringer, økonomiske faktorer og mulig mangel på kompliserte dataprogrammer/ lagringssteder og dataeksperter, er det etter at man gikk over fra “mere sikre papirjournaler” eller datalagring mere lokalt, kommet en rekke opplegg/ gjøremål fra helsevesenet som utvanner de taushetsbelagte pasientopplysningene, særlig innen helse.

Dette kan gjelde datahjelp med sendte helseopplysninger til andre land (f. eks. Litauen) og røntgendiagnostisering til billigere utenlandske aktører. Dette er ille for for oss alle (alle blir vi pasienter) og er eller burde være ulovlig. Det ser ut til at dette ble stoppet. NAV kan pussig nok innhente pasientopplysninge som de  mener de trenger.

Nå er det mye verre hvis dette nye går igjennom!!!!

I det alt på Internett mer eller mindre “flyter omkring” selv med de beste sikkerhetsopplegg, vil det nok i fremtiden være en rekke “sikkerhetshull” i et slikt system. Det kan f.eks. være interessant for andre makter, myndigheter og  utenlandske eller norske forskere/ hjelpere.

Hvem er ansvarlig og hvem har ansvaret nå og i fremtiden når systemet ligger utenfor landet? Hva med det utenlandske “private” firma som eventuelt får nye eiere/ bli kjøpt opp av andre/ andre land eller går konkurs? Det vil bli en oppsmuldring av ansvar, noe man ofte har sett i andre saker!

I det de som sitter i Helse Sørøst er valgt inn, vil ansvaret i fremtiden nærmest forsvinne.

Datatilsynet og Helsedirektoratet må stoppe forslaget og lage fremtidige opplegg for datasikkerhet/ taushetsbelagte pasienthelseopplysninger innen privat og offentlig helsevesen, og ikke la en slik offentlig/ halvprivat (se Brønnøysundregisteret) som Helse SørØst, få gjøre mere nærmest som de vil! (De tenker oftest og mest på økonomi!)

 

 Reklamene som du ser på sidene kan bare dekke en liten del av driftskostnadene, men bare hvis du er så snill å klikke på annonser!!!!!

For deg skjer ingenting!

Da kommer det inn til den tekniske side et par kroner til litt dekning av utgiftene. Tusen takk!     

On the second Wednesday in November, International Pathology Day offers a platform for pathology and laboratory medicine services to address global health challenges.

International Pathology Day:

Wednesday 15th November 2017

Wednesday 14th November 2018

Wednesday 13th November 2019

Wednesday 11th November 2020

Wednesday 10th November 2021

Wednesday 9th November 2022

Wednesday 8th November 2023

Wednesday 13th November 2024

Wednesday 12th November 2025

Over 150 år med akademisk patologi i Norge!
Emanuel Fredrik Hagbert Winge.1ste professor i patologi
20. sept. 1866

Den norske patologforening https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/den-norske-patologforening/

“Det meste fra og med 2011”   https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/den-norske-patologforening/aktuelt/

The Norwegian Society of Pathology.         

  Den Norske Patologforening (DNP) fyller 100 år 2023, og 17. og 18. november 2023 blir dette feiret på Grand Hotell, Oslo!

                                                                                         

Patologiavdelingen i Tønsberg/ Vestfold fylke ble opprettet i 1981 og her er et 25 års Jubileumshefte:

    

Free/ gratis  pdf- download av bøker, bl.a. innen patologi fra:  https://www.pdfdrive.com/

PDF Drive is your search engine for PDF files. As of today we have 80,137,653 eBooks for you to download for free. No annoying ads, no download limits, enjoy it and don’t forget to bookmark and share the love! 

Hentet fra det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo: Mediearkiv/ Medieserver (videoer medisin mp4)

 Mediearkiv for ekstern e-læring:  https://www.med.uio.no/studier/ressurser/elaring/mediearkiv/Medieserver/

Medical Professionals news and the latest information about Cancer:

News:  MAYO CLINIC CANCER    https://www.mayoclinic.org/medical-professionals/cancer/news

Meget Rikt Arkiv:

ARCHIVES of Pathology & Laboratory Medicine                           https://meridian.allenpress.com/aplm

PathologyOutlines.com find pathology information fast  https://www.pathologyoutlines.com/

The Internet Pathology Laboratory for Medical Education (The University of Utah):  https://webpath.med.utah.edu/

Pathology of HIV/ AIDS 32nd Edition by Edward C. Klatt, MD 2021 PDF :  https://webpath.med.utah.edu/AIDS2021.PDF

 

Samme bakgrunn/ utgangspunkt, men forskjellig synsutrykk. Historien er derfor også viktig for å vurdere og forstå vitenskaplig funn!

   My Chromosome   Chromosome-part-El

Given from prof. Bernd Walter Scheithauer (1946-2011),

Mayo Clinic, Rochester.  

Much larger collection of Pathology and Facts:         https://www.skypat.no/pathology/

Newly discovered “don’t eat me” signal shows potential for ovarian and triple-negative breast cancer treatment

 

THE STEM CELLAR

The Official Blog of CIRM, California’s Stem Cell Agency

https://blog.cirm.ca.gov/tag/dont-eat-me-signal/

 

Dette er verdens mest spektakulære mikrobilder. Aftenposten

https://www.aftenposten.no/viten/i/XQM8n/dette-er-verdens-mest-spektakulaere-mikrobilder

 

 

Statens helsetilsyn 2-99 Patologifaget i det norske helsevesen

https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/utredningsserien/patologifag_norsk_helsevesen_ik-2682.pdf

 

Søk medisinske artikler: PubMed (National Library of Medicine)   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

 

Shimizu´s Textbook of Dermatology Fin oversikt og mye informasjon om hud/ skin.

Shimizu`s Textbook of Dermatology

Thyroid Pathology. Zubair W. Baloch and Virginia A. LiVolsi

Thyroid Pathology

Thyroid-TBS2-Bedard-Symposium-London-FINAL-VERSION-HANDOUT-AUGER-F1

Thyroid Cytopathology – Recent Advances

Hva er virus? Forskning.no

Levende eller døde?

Hva er egentlig et virus? Forskersonen.no

What Bacteria Do When They Get Sick!

frontiers

Maligne celler – celleprøvetaking fra cervix.

Oslo, Norge — Soloppgang, solnedgang og månetider i dag:

https://www.timeanddate.no/astronomi/sol-maane/norge/oslo

 

Gå også til flere egne lenker – links:

1  PATOLOGI. Lenke helt fra 1996. Første i Nord-Europa (Nå 25 år) : https://www.patologi.com

eller  http://patologi.no

2  SKYPAT: https://www.skypat.no

3  FINNMEST finn “Finnmest finn alt”: https://www.skypat.no/finnmest

4  TVILER Sannhet Usikkerhet: https://www.skypat.no/tviler

5  SKYPAT wordpress. Mye om klimaet vær: https://www.skypat.no/wordpress

6  PATOLOGI Pathology. Hoved patologisamling. Meget rik faktasamling om patologi og tilgrensende emner. NYHETER :  https://www.skypat.no/pathology

KLIMATSANS

Sans och vett med fakta och logik om klimatet.

https://klimatsans.com/

ONLINE LIBRARY  HISTOPATHOLOGY 

WILEY https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652559

 

Coronavirus!

 BRUK AV MUNNBIND! Tidlig i pandemien:

Hvorfor bruke munnbind i Norge? (Myndighetene nøler)

Ikke alle forstår dette!!!

(Til og med overordnede administrative personer i sykehusvesenet har gitt uttrykk for at det ikke er nødvendig bruk av munnbind for personer som ikke har nær pasientkontakt – dette gjelder f.eks. personer innen patologifaget)

Nå blir det kanskje anbefaling med munnbind når du er tett på andre mennesker – dette for ikke eventuelt å smitte andre!!

“Du kan jo ikke vite om du kanskje har covid-19”.

 MEN:

Hva med deg selv!

Er ikke munnbindbruk til hjelp/ beskyttelse for deg!

Joda:

Hvorfor bruker f.eks. patologene/ ansatte på en avdeling for patologi munnbind???

”Her smitter jo ikke personene materialet/ liket!” (Se ovenfor)

Jo:  Munnbind hjelper de ansatte nærmest til ikke å få ukjente partikler/ bakterier/ sopp/ prioner/ virus o.l. inn i munn og luftveier, og ansatte kan unngå alvorlige sykdommer.

Ved svært farlige ”infeksjonssykdommer” som f.eks. Creutzfeldt-Jakobs sykdom (CJS), HIV og Covid-19må, må ansatte beskytte seg enda bedre med å ha på seg spesielt fullt verneutstyr og verneopplegg på avdelingen.

Nærmest ingen i verden har obdusert døde personer med coronavirus p.g.a. smittefaren!

( Generelt er vevsmateriale fra pasienter til pasientdiagnosefastsetting fomalinfiksert og nok oftest ikke direkte ”smitteførende”)

 

https://www.vg.no/spesial/2020/corona/

VGs CORONAVIRUSET

LIVE

NORGE

VERDEN

NORDEN

FIN side/ Link fra VG! 

Nærmest de 2 første  autopsier i verden angående  covid-19:  

COVID-19 Autopsies, Oklahoma, USA
Lisa M. Barton, MD, PhD,1
Eric J. Duval, DO,1
Edana Stroberg, DO,1
Subha Ghosh, MD,2
and
Sanjay Mukhopadhyay, MD3,

aqaa062

PathologyOutlines.com, Coronavirus disease 2019 (COVID-19):

https://www.pathologyoutlines.com/topic/lungnontumorcovid.html

 

Histopathologic Changes and SARS-CoV-2 Immunostaining in the Lung of a Patient With COVID-19 FREE

https://annals.org/aim/fullarticle/2763174

OSLO, NORWAY 2020     

PATOLOGI OG SKYPAT- for helse, naturvitenskap, realisme og fornuft.

Selv om vi i våre dager har oppdaget, funnet eller kommet frem til mange naturvitenskaplige empiriske konklusjoner eller forhold, bygger nærmest alle resultater på “overveiende sannsynlige konklusjoner”, men med usikkerheter og i beste fall trolig opp mot 100 % sannsynlig.
Trolig er nærmest intet eller mulig lite 100% sikkert. For å “sikre” har man i mange år utført forsøk, vurdert reelle vitenskaplige funn, betraktninger og kommet til konklusjoner, for å komme så nær den ønskelige 100% sikkerheten.
Reel vitenskaplig tilegning gjelder som kjent innen multippe områder.
Selv om dette burde være ett overordnet fornuftig prinsipp, får man inntrykk av at flere og flere personer bruker pseudovitenskaplige innfall, som ofte bygger på pseudovitenskaplige innspill fra såkalte vitenskappersoner (mulig også vitenskappersoner i andre felt-/ fag- områder), “ikke vitenskaplige personer”/ “kvakksalvere”/ forståsegpåere, med “sikkerhet”-tankegang/ tro.
Noen saker blir også nærmest “religiøs tro”, “sannheter” med politisk innhold og med gruppepress.
Dette kan også bero på at reell vitenskaplig tilnærming til feltet er er for svak/ vanskelig, eller i våre dager nærmest umulig og mulige konklusjoner kan også kreve lang tid for å komme videre.
Som kjent er det gjennom tidene også vitenskaplige sannheter son er blitt forandret senere.
Det er derfor viktig å forstå reell vitenskap og vi eller andre er ikke en slags GUD”!
Gå til:
PATOLOGI: patologi.com eller patologi.no

SKYPAT : skypat.no

WordPress: Blogg2

Vanskelig med “sikkerhet/ skråsikkerhet”! Tolkninger. Bias!

Selv om mikroskopering er en gammel teknikk, er tolkningen av mikroskopbildene ofte gullstandard for sykdomsprosessen. Det foreligger enorm informasjon i de mikroskopiske bildene.

Som kjent kan man si at hva du ser i verden med dine øyne og også ved hjelp av mikroskop gjelder:

DET VANSKELIGSTE AV ALT ER Å SE DET SOM LIGGER RETT FORAN ØYNENE DINE!

Was ist das Schwerste von allem? Was dir das Leichteste dünket. Mit den Augen zu sehn, was vor den Augen dir lieget. Quelle: Xenien aus dem Nachlaß 45 (Johann Wolfgang von Goethe).

Det har kommet mange andre sofistikerte medisinske apparater og undersøkelsesmetoder i helsevesenet for å stille pasientdiagnoser for behandling, men en del gir ikke resulteter eller tolkningsforhold som er forenlig med den virkelige gullstandard- selv om helsepersonell mener dette.

Man kan delvis si:”A fool with a tool is still a fool”

Dessverre hører ofte en person bare på hva han tror han forstår (Goethe).

DIAGNOSE.

Innen forskjellige områder forsøker man ofte å stille diagnoser, særlig innen medisin. Man tenker at en diagnose har noe felles og ensartethet for den avgitte diagnose, og at man således kan sette diagnosen i en “bås”.

I ytterste konsekvens og hvordan man definerer diagnoser, kan det derfor bli relativt få eller nesten uendelig med diagnoser. Imidlertid praktisk setter man ofte flere fellestrekk i en diagnose.

I medisin stiller man diagnoser, også med tanke på at en viss behandling har vist seg å passe til diagnosen. Om denne tankegangen er helt riktig/ den beste, eller om “hendelser- behandling” burde vært vurdert på en annen måte er uvisst.

PROGNOSE

Prognose inneholder mye emperi 
(sannsynlig- erfaring) og bygger mye på skjønnsmessig vurdering og statistisk materiale/ analyser/ vurderinger. Det gjelder forutsigelse / avansert spådom. Å avgi vitenskaplige prognoser er vanskelig/ er mer eller mindre sikre/ usikre.

F.eks. innen “klima- endring” mener endel at man går mot en “varmere verden”, mens andre mener man går mot en “kaldere verden”/ istid (søk på Google: mot ny istid). Alt bygger på prognoser/ fremtid.

Innen medisin gjelder stort sett prognose for større grupper med en diagnose, men ikke tydelig for en enkeltperson med diagnosen!

De laanske sannheter!     Tirsdag, 19. januar 1999.

  Strukturer er rom/ geografi

Delene i strukturforandringene kan relativt bare fjerne seg eller nærme seg

Noe er, og tankene registrerer dette.

Det fins små- og store- sykliske svingninger

Kaoset er også organisert, og intet er helt tilfeldig

Alt innvirker mer eller mindre på hverandre

Det eksisterer også ikke- struktur

Alt har sitt rekkefølge

Tiden består av/ kan ikke registreres i form av strukturforandringer

Tiden står ikke stille, men tidsrettningen er ukjent og kan ikke bedømmes

Tidsoppfatningen er psykologisk betinget

Hva som skjer kan ikke avgjøres i “nuet”

Etikk må sees i forhold til kultur, sted og tid.

Alt kan ikke uttrykkes i ord.

Ingen har den samme oppfatning.

Det går ikke an å være alene.

Det som er, er ikke det normale og intet er normalt, men alt relativt.

Det fins bare relativt rettferdighet og intet er egentlig rettferdig.

Samfunnet er ikke klokt.

Alt er ikke mulig- og alt kan ikke skje.

Snøen kommer nok også i år- Økende snømengde!

Noe om Kuldesjokk i den senere tid!!!

Hva med “Klimafolkets” ønske om 2 graders reduksjon?

Hvordan vil de at klimaet/ været skal være?

Hver gang det er fint vær og varme om sommeren er det klimaet som har skyld, men når det er ekstremt kalt hører vi ikke fra “folket”- mulig de mener det bare er værforhold.

Er det ønskelig med 2 graders reduksjon for Norge? Hvordan blir været da, og er “folket” da fornøyd med “riktig” vær? Har de “forsket” på dette? Troen er sterk!

“Kulde tar mer liv enn varme”.

Husk også at CO2 er helt nødvendig for bl. annet “grønn vekst” og ikke er en gift!

(Ordet ekstremvær er mulig ikke det du forbinder med ekstrem. Se definisjonen  som er utarbeidet av Meterologisk Institutt. “Meteorologisk institutt utsender ekstremvarsler når været kan utgjøre en fare for liv og verdier dersom det ikke igangsettes forebyggende tiltak”. https://no.wikipedia.org/wiki/Ekstremv%C3%A6r

Sjokk-kulde på Kanariøyene, snøkaos i Spania. VG 2009.

https://www.vg.no/forbruker/reise/i/zLlbQ5/sjokk-kulde-paa-kanarioeyene-snoekaos-i-spania

 

Kulden tar liv og skaper kaos i Europa. VG 2012  https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/g5kxL/kulden-tar-liv-og-skaper-kaos-i-europa

Venter Sibir-kulde i Sør-Norge Yr 2018  https://www.yr.no/artikkel/venter-sibir-kulde-i-sor-norge-1.13931139

Enorme mengder snø:

             https://www.nrk.no/innlandet/enorme-mengder-sno-_-stor-fare-for-varflaum-1.14990055

Snøstorm i Sahara.Det hadde ikke snødd siden 1979. Nå har det snødd tre år på rad. Aftenposten 2018.  https://www.aftenposten.no/verden/i/9mEpjl/snoestorm-i-sahara-det-hadde-ikke-snoedd-siden-1979-naa-har-det-snoedd-t

Spania lammet av det verste snøværet på tiår. abcnyheter 2021  https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/01/08/195731712/spania-lammet-av-det-verste-snovaeret-pa-tiar

Gsl Rutgers University      Globel Snow Lab

https://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_seasonal.php?ui_set=namgnld&ui_season=4

Snømengden i verden er stigende!

Gsl Rutgers University Global Snow Lab

https://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_seasonal.php?ui_set=nhland&ui_season=1

THE CO2 COALITION

The CO2 Coalition is an independent, non-profit organization that engages in informed, dispassionate discussion of how our planet will be affected by COreleased from the combustion of fossil fuel and other sources. Available scientific facts have persuaded Coalition members that additional CO2 will be a net benefit. Consider the ancient motto of Britain’s prestigious Royal Society—nullius in verba, “don’t take anyone’s word for it,” or more simply, “see for yourself.”

https://co2coalition.org/frequently-asked-questions/

Nå kommer vaksinene. Håper dette vil hjelpe befolkningen.

Det ser imidlertid ut til at vaksineringen går noe sakte. Se VG

CORONA­VIRUSET VG

Fordelte og satte vaksinedoser i Norge

https://www.vg.no/spesial/corona/vaksinering/norge/#kart

Mye om Coronaviruset i Norge/ Verden  VG: https://www.vg.no/spesial/corona/

 

 

 

 

 

  Alt innhold på https://www.skypat.no/pathology er egentlig beregnet til internt bruk av/ for eier. Copyright © SkyPat 1996 – © –  Det foreligger ikke ansvar for opphav, innhold o.l. fra eksterne nettsider/ lenker eller sider/ innhold o.l. på https://www.skypat.no/pathology og eiers andre lenker. Bruk utenom av andre personer gjøres på eget ansvar. Vær Varsom- plakatens regler for god presseskikk følges mulig ikke. Enighet i  alle linker og sider trenger ikke å være tilstede! All rights reserved!

Mine Lenker:

Overveiende om PATOLOGI:

1.PATOLOGI hovedside, med rik MENU Hovedside i patologi: https://www.skypat.no/pathology

 1. PATOLOGI wordpress. Mere om bl. a. patologi : https://www.patologi.com/wordpress
 2. PATOLOGI. Lenke helt fra 1996. Første i Nord-Europa (Nå 26 år) :https://www.patologi.com  eller  http://patologi.no
 3. SKYPAT Annen patologiside/ klima: https://www.skypat.no

Overveiene om KLIMA – KLIMAHYSTERI – Fakta:

 1. SKYPAT wordpress. Mye om klimaet vær: https://www.skypat.no/wordpress

Annet FAKTA:

 1. FINNMEST finn “Finnmest finn alt”: https://www.skypat.no/finnmest
 2. TVILER Sannhet Usikkerhet: https://www.skypat.no/tviler

All rights rights reserved        Copyright © SkyPat 1996 – ©  Copyright © SkyPat 1996 Birger Fr. Motzfeldt Laane